Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss

HITOCO 28 500ML 140.000VNĐ – SIÊU BUNG CHỒI, PHÁT ĐỌT ( AMINO, ĐẠM CÁ VÀ RONG BIỂN) – NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

140.000

HITOCO 28 ( Tương tự:SIÊU PHỤC HỒI, KALI NITRATE) có công dụng: